In memoriam


DS. F.H. Scheffer

Op 21-12-2021 is overleden onze geliefde oprichter, voorzitter en erevoorzitter
Ds. F.H. Scheffer.

Vanaf de oprichting in 1959 tot heden is ds. Scheffer steeds betrokken geweest bij ‘zijn’ Betuwse jeugdkampen. De eerste 35 jaar als voorzitter en daarna als erevoorzitter. Gedurende deze 62 jaar hebben we ‘onze dominee’ leren kennen als een aimabel mens en bekwaam bestuurder, die zich door zijn heldere kijk en visie een warm pleitbezorger toonde voor de stichting Betuwse jeugdkampen.

Door de jaren heen hebben veel deelnemers genoten van onbezorgde vakantieweken.
De aandacht voor ieder, zijn optimisme en vrolijkheid, zijn fanatieke sport- en speldeelname bij het jaarlijkse bezoek aan een van de kampeerweken; zijn sprankelende speeches op de jaarlijkse vrijwilligersavond (waarbij hij steevast zijn pet afnam voor onze vrijwilligers); zijn optimisme en voortdurende belangstelling zijn kenmerkend en blijven in onze herinnering.

In dankbaarheid gedenken wij zijn inzet en inspiratie, zijn vriendelijke openheid en begrip, zijn meedenken, zijn geloof en trouw. Wij zullen zijn vriendschap en humor missen. Ds. Scheffer leeft voort in onze BJK-harten.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naasten. We hopen dat ook voor hen de dankbare herinneringen aan hun markante vader, opa, overgrootvader het verlies zullen gaan verzachten.

Namens vrijwilligers en bestuur van Stichting Betuwse jeugdkampen,
Mechelien Woldringh, voorzitter
.